Kerkenraad

Predikant

Vacant

Praeses

Mevr. M. Oving

Predikant

Ds. H. Jonker

Scriba

Dhr. H. Bouwman

Ouderlingen

Voorzitter

Mevr. M. Oving

Scriba

Dhr. H. Bouwman

Scriba-kerkrendmeesters

Mevr. A. Arling

Contactpersoon

Dhr. W. Schippers

Boekhouder

Dhr. H. Wilting

Diaconie

Voorzitter

Mevr. C. Boer

Penningmeester

Dhr. W. Oving

Vacant

Vacant

Overig

Koster

Dhr. W. Schippers

Hulpdiensten

Ds. H. Jonker

Boekhouder

Dhr. H. Wilting

Kerkelijk bureau /
Secretariaat / Redactie geschillen commissie

Mevr. J. Schippers-Elzing

Ledenadministratie

Mevr. T. Eisses-Buurman

Webmaster

Dhr. W. Kloosterman

Bezorgers

Mevr. T. Eisses-Buurman

Dhr. K. Schepers

Vacant

Vacant

©2023 Protestantse Gemeente Schoonoord

Bezoek adres

Kerklaan 35, 7848 AC Schoonoord

Tel: +31 (0)6 12 44 03 03

Email: contact@pknschoonoord.nl