Collecte

De collectemunten kunt u ‘s zondags in de collectezak doen in plaats van geld.

U kunt de munten telefonisch bestellen. (0591-382044)

Dit is mogelijk aftrekbaar voor de belasting. 

Blauw  = € 0,50 per stuk

Wit  = € 1,00 per stuk

Contactadres: Harry Wilting – Slenerweg 20, 7848 AH Schoonoord – 0591-220782 

RSIN nummer van onze gemeente:

Dit is nummer: 002694943

Dit nummer gebruiken bij schenkingen aan kerkelijke doelen.

©2023 Protestantse Gemeente Schoonoord

Bezoek adres

Kerklaan 35, 7848 AC Schoonoord

Tel: +31 (0)6 12 44 03 03

Email: contact@pknschoonoord.nl